top of page

פירמוט מחשבים

 

כאשר המחשב איטי ונתקע מדי פעם, יש לבצע פירמוט למחשב והתקנת מערכת ההפעלה מחדש.

הפירמוט מוחק את כל התוכן מהדיסק הקשיח ולאחר התקנת מערכת ההפעלה המחשב נקי מוירוסים ובאגים.כמו כן זוהי הזדמנות לבצע עידכון תוכנה לכל רכיבי החומרה.

פעולה זו מאיצה את עבודת המחשב ומומלצת לביצוע מדי פעם.

לפני פעולה זו חובה לגבות את הקבצים החשובים.

bottom of page